20181201 IJsclub Oegtsgeest start het seizoen

De ijsbaan is gesloten!

Nu lid worden!

Vooruitzichten voor week 51: maandag 17 december tot en met zondag 22 december 2018

De ijsbaan gaat deze week niet open.

Het is bovengemiddeld zacht voor de tijd van het jaar. En heel nat. Dat is aan de ene kant heel mooi want met al die neerslag blijft het water op de ijsbaan goed op niveau. Maar ja, het moet wel bevriezen wil je kunnen schaatsen. En vriezen doet het helaas voorlopig niet.

(Bron: Maarten Noort)

 

 

 

 

2018 2019 Jaarboekje

2018 2019jaarboekjevoorblad

Klik hier om het Jaarboekje 2018-2019 te downloaden.

2018 Agenda Algemene Ledenvergadering

125ste

Algemene Vergadering IJSCLUB OEGSTGEEST

maandag 10 december 2018 om 20.00 uur, in het Clubhuis

                                                           

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
 3. Verslag van de vorige algemene leden vergadering d.d.  11 december 2017
 4. Jaarverslag door de secretaris
 5. Financieel verslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoemen van de kascommissie
 8. Vaststellen entreegelden en contributie voor het seizoen 2018 / 2019
 9. Bestuur herbenoemingen.
 10. Samenwerking met Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Weersverwachting

Ga naar boven