De ijsbaan is gesloten

127E ALGEMENE LEDENVERGADERING

DINSDAG 29 MAART 2022, 20.30 UUR, Clubhuis


Agenda

1. Opening, vaststellen agenda
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
3. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 16 december 2019
4. Jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021 door de secretaris
5. Financieel verslag door de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoemen van de kascommissie
8. Vaststellen entreegelden en contributie voor komend seizoen
9. (Her)benoeming bestuursleden
10. Samenwerking met Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
11. Rondvraag
12. Sluiting
================================================

Jaarverslag 2020-2021