Dinsdag 29 maart 2022 om 20.30 uur

Algemene Ledenvergadering in het clubhuis!

Alle leden zijn welkom!

Een leuk artikel in de Oegstgeester Courant over de renovatie van de lichtmasten:

https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/sport/71580/renovatie-lichtmasten-ijsclub-oegstgeest