Wijziging Lidmaatschap IJsclub Oegstgeest

Dit formulier alleen invullen als u al lid bent, het lidmaatschapsgeld tot nu toe jaarlijks handmatig overmaakt en dit wilt wijzgingen in een goedkopere automatische betaalopdracht.

Vul hier uw voornaam in.

Vul hier indien van toepassing de tussenvoegsel(s) in.

Vul hier uw familienaam in.

Voer hier uw straatnaam in.

Voer hier uw huisnummer in.

Voer hier uw postcode in.

Voer hier een geldig e-mail adres in.

Voer hier uw woonplaats in.

Wijziging soort lidmaatschap


U bent al lid en maakt jaarlijks handmatig het lidmaatschapsgeld over. Dit gaat u nu wijzigen in automatische betaling van het het goedkoopste lidmaatsschap.
De IJsclub Oegstgeest kent twee soorten lidmaatschap.

Gezinslidmaatschap: voor gezinnen: ouder(s)/verzorger(s) met kinderen tot 18 jaar;

Individueel Lidmaatschap: voor individuele leden van 18 jaar en ouder.

Ga verder en kruis aan om welk lidmaatschap het gaat.

Machtiging en Betalingsgegevens

Geef hier de betalingsopdracht.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Naam van de bank

Voer hier het Iban in.


Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier. Na het versturen ervan komt U automatisch terug op de thuispagina van de IJsclub Oegstgeest. U ontvangt tevens een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de wijziging van uw lidmaatschap.

Zodra er kan worden geschaatst, liggen de kaarten voor u klaar in het clubhuis. Tot ziens op de ijsbaan!

Locatie IJsclub Oegstgeest

                            

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.